01. ORGANISATIE
    WIE ZIJN WIJ
  02. DIENSTEN
    ARBO, VERZUIM EN HRM
  03. NIEUWS
    DE LAATSTE NIEUWTJES
  04. REFERENTIES
    DE KLANT AAN HET WOORD
  05. PARTNERS
    OOK DIT IS BELANGRIJK
  06. MEDEWERKERS
    WIE WERKEN BIJ ONS
  07. KWALITEIT
    VERSCHILLENDE WEBSITES
  08. CONTACT
    EEM CONTACT MET ONS OP
 
 
 
 
   
 
     
 
“Uw personeel is uw kapitaal”; een goede arbozorg levert een veilige en gezonde werkomgeving en hierdoor goede werkprestaties. Eén van de middelen hiervoor is de RI&E (RisicoInventarisatie & -Evaluatie).

Waarom een RI&E?
Door middel van de RI&E brengt u uw organisatie in kaart met betrekking tot arbeidsomstandigheden, gezondheid en welzijn. Vanuit de wetgeving en de verzekeraars worden aan deze inventarisatie eisen gesteld. Employment Profit heeft een eigen Basis RI&E ontwikkeld die aan de eisen van deze instanties voldoet. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het actueel houden van de RI&E, zodat u aan de geldende eisen blijft voldoen. Hierdoor bent u verzekerd van een document dat u in het geval van een calamiteit ondersteunt bij de actie richting de verzekeraar en de wetgever.

Om te bereiken dat u, als ondernemer, naast uw dagelijkse werkzaamheden aandacht aan de RI&E besteedt, hebben wij er voor gekozen om de vraagstelling en de adviezen in begrijpelijke taal te formuleren. U wordt dus niet belast met ingewikkelde wetsteksten en onleesbare subartikelen - een werkwijze die zijn vruchten heeft afgeworpen.


Lees verder>>
 
 
 
 
     
           
   
 
     
  Username:  
   
  Wachtwoord: